Skip survey header

gardening services

Υπηρεσίες Κηπουρικής

Το παρόν ερωτηματολόγιο καλύπτει τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών κηπουρικής για τη συντήρηση δηµόσιων χώρων πρασίνου. 

Το ερωτηματολόγιο έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά.


Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω γενικές ερωτήσεις.

2. Παρακαλώ συμπληρώστε την κατηγορία της επιχείρησής σας. *This question is required.

Πολύ Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ -  Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ - Μικρομεσαία Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ)

3. Θα σας ενδιέφερε στο μέλλον να παρέχετε υπηρεσίες σε δημόσιο φορέα; *This question is required.
4. Έχετε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με δημόσιο φορέα; *This question is required.
5. Οι υπηρεσίες σας έχουν λάβει πιστοποίηση βάσει κάποιου προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία σας.

6. Έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν βελτιωτικά εδάφους με περιβαλλοντική πιστοποίηση (π.χ. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα);
7. Σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στα βελτιωτικά εδάφους, παρακαλώ σημειώστε αν η περιεκτικότητα κάποιου από τα παρακάτω στοιχεία ξεπερνά τις αντίστοιχες τιμές μετρημένες επί ξηρού βάρους (mgr/Kg ξηρού βάρους).Παρακαλώ απαντήστε για κάποιο προϊόν που θεωρείτε πιο φιλικό προς το περιβάλλον ή για κάποιο που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
8. Τα καλλωπιστικά φυτά που χρησιμοποιείτε παράγονται με βιολογικές μεθόδους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007;
9. Τα κιβώτια φυτών είναι επαχρησιμοποιήσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα;
10. Εάν τα κιβώτια είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, τα λαμβάνετε πίσω για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά;
11. Για τα κιβώτια που είναι βιοαποικοδομήσιμα, ισχύει κάτι από τα παρακάτω;
12. Τα μικρά φυτά προμηθεύονται σε επιστρεφόμενα καφάσια ή κουτιά;
13. Διαθέτετε τεµαχιστές για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων ξύλου και τη µετατροπή τους σε προστατευτικό στρώµα για την επικάλυψη του εδάφους;
14. Εφαρμόζετε κάποια εναλλακτική τεχνική για την καταπολέμηση των παρασίτων που ελαχιστοποιεί την χρήση χημικών προϊόντων για την προστασία των φυτών;
15. Τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιείτε στα μηχανήματα, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σας, είναι βιοαποικοδομήσιμα και μη τοξικά:
16. Τα οχήματα που χρησιμοποιείτε κατά την παρεχόμενη υπηρεσία ποια από τα παρακάτω πρότυπα οριακών τιμών εκπομπών φέρουν;
17. Παρακαλώ σημειώστε ποιες από τις ακόλουθες πρακτικές εφαρμόζετε για τα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών κηπουρικής: *This question is required.
18. Πόσο καλά καταρτισμένο είναι το προσωπικό σας στους ακόλουθους τομείς; *This question is required.
Space Cell Κατάρτιση Προσωπικού
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές προϊόντων *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική...
Πρακτικές κηπουρικής φιλικές προς το περιβάλλον *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική...
21. Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση στο email σας σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις; *This question is required.
22. Στοιχεία Επικοινωνίας *This question is required.Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας

Αποποίηση ευθυνών

Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, διαθέτει και να διατηρεί τις πληροφορίες που του παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, ιδίως χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να υποχρεούται το ΥΠΕΚΑ να κάνει χρήση των πληροφοριών  αυτών στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί.  

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software